Over dick

Vraagstukken in het publiek domein kunnen taai zijn. Zeker als de neuzen niet dezelfde kant op staan. Voor het ontwikkelen van oplossingen kunt u mij inschakelen, als dagvoorzitter, rapporteur of als sparringpartner. Ik breng een breed palet aan kennis mee opgebouwd in zo’n 30 jaar in diverse functies in verschillende sectoren, waarvan tien jaar als bestuurder in de lokale politiek en de laatste vijf jaar als manager in de sociale sector.

Mijn kennisgebieden:profiel 2015 marisa beretta
  • Welzijnswerk: van klassiek sociaal-cultureel werk tot “eropaf”.
  • Onderwijshuisvesting, voor- en vroegschoolse educatie.
  • Openbare ruimte: verkeer, fiets, ouderen, het spelende kind.
  • Cultuur: kunstspreiding, beeldende kunst, cultuureducatie.

Van verkeer, leefbaarheid tot welzijnswerk
In mijn loopbaan bewoog ik van leefbaarheid in steden en dorpen, via het openbaar bestuur naar het welzijnswerk. Steeds met een sterk accent op analyse, innovatie en communicatie. Van 2001 tot 2010 was ik wethouder in het Amsterdamse stadsdeel Westerpark met de portefeuilles onderwijs, welzijn, cultuur, creatieve economie. Vanaf medio 2010 ben ik regio-directeur van de welzijnsorganisatie DOCK-Haarlem.
Maar daarnaast heb ik nog tijd en ruimte om organisaties te ondersteunen bij het ontwikkelen van vernieuwingsstrategieën.
Ik vervul graag de rol van (dag)voorzitter, conceptontwikkelaar, facilitator van creatieve sessies, klankbord of “tegendenker”. Ik zet voor u de uitkomsten van dergelijke sessies op papier in een leesbare vorm. Dat kan door helderheid, beknoptheid en doelgerichtheid de besluitvorming versnellen.

Relatienetwerk
Uiteraard breng ik ook mijn eigen ervaringen en kennis over wat wel en wat niet werkt mee. Ik beschik over een flink relatienetwerk met expertise op zeer uiteenlopende gebieden: financieel, bedrijfskundig, organisatorisch, communicatief, creatief, technisch.

Alles kan altijd beter
“Wat beweegt mensen?” Het antwoord op die vraag leidt vaak al tot het begin van een oplossing. Gecombineerd met het uitgangspunt “alles kan altijd beter” ligt een vernieuwing dan vaak voor het grijpen. Je moet het alleen even zien, en benoemen. Een externe blik, bijvoorbeeld de mijne, kan daarbij helpen.