De verbeelding

Taal is slechts één manier om de permanente stroom van beelden, associaties en ideeën in banen te leiden. Tekenen, fotograferen en schilderen zijn andere manieren, zonder pretenties en in de zijlijn van mijn professionele bestaan.

In de linkerkolom staan enkele verzamelingen vermeld.