Kennis en ervaringen

Overzicht van functies en opleidingen van
Dick Jansen
06 54781042

Recente activiteiten:
Eigenaar-directeur van Dick Jansen, Advies en ondersteuning bij beleidsontwikkeling, gespreksleiding,  communicatie.
Vanaf 1 mei 2010 – heden

Huidige bestuursfuncties:

Voorzitter stichting Leergeld Amsterdam

Voorzitter Stichting Kerk&Buurt Westerpark

Voorzitter natuurspeeltuin Het Woeste Westen

Activiteiten 1985 – 2010
Regiodirecteur DOCK-Haarlem; een brede welzijnsorganisatie actief in de  Haarlem, Zandvoort en Aalsmeer.
– Vanaf 1 september 2010 tot 1 november 2019: Lid Dagelijks Bestuur Stadsdeel Westerpark
– portefeuilles Onderwijs, Welzijn, Financiën, Westergasfabriek, Kunst en Cultuur 2001 – 2010
Bureau Tekst & Project / Dick Jansen,
– dienstverlening bij communicatie & organisatie 1991- 2001
St. Servicebureau OSKA (koepel Amsterdams speeltuinwerk) 1989 – 1991:
– Stafmedewerker beleid en voorlichting
Echte Nederlandse Fietsersbond 1988 – 1989:
– algemeen landelijk coördinator
Nederlands Instituut voor Maatschappelijke Opbouw (NIMO) 1985 – 1988:
– Projectleider: project bewonersparticipatie verkeersveiligheid en woonomgeving
Stichting Kinderen Voorrang 1979 – 1985:
– Verkeerskundig bewonersconsulent.
Ministerie VROM, directie Zuid-Holland:
– Medewerker inspectie grondzaken, toetsing bestemmingsplannen 1977 – 1979.

Opleidingen (afgerond met diploma):
Public relations (NGPR) 1995

Kunstacademie Gerrit Rietveld 1992

Sociale Academie Opbouwwerk 1984

HTS Stedebouwkundige techniek 1979

HTS-Weg- en Waterbouwkunde 1977

HBS-B 1972

Trainingen
Coach creatieve sessies (COCD)
Effectieve communicatie (De Baak)
Filosofie en bestuur (Schwabs filosofia)
Socratische gespreksleiding
Schrijversvakschool: essay, fictie, poëzie.

Enkele functies samenhangend met portefeuillehouderschap 2001-2010:
Voorzitterschap van stedelijke stuurgroepen: Voor- en vroegschoolse educatie, Onderwijshuisvesting, Verzelfstandiging Openbaar Primair Onderwijs, Platform Onderwijsarbeidsmarkt (APO), Ondernemershuis stadsdeel West 2006 -2010.

Voormalige bestuursfuncties:
Stichting Eropaf! 2010 – 2016

Redactieraad BBMP (Management Kinderopvang) 2008 – 2010

Bestuurslid SKUVA (St. Kinderdagverblijven UvA) 1999 – 2004
Voorzitter Stichting Kunsttraject Westerpark 1997 – 2001
Oprichter en voorzitter van BOinK, vereniging van ouders in de kinderopvang 1993 – 1999
Bestuurslid St. Kinderen Voorrang 1994 – 1997
Bestuurslid St. OSKA (fonds speeltuinwerk) 1991 – 1997

Overige functies:
Lid van de regionale klachtencommissies kinderopvang in o.m. Zuid-Holland, Noord-Brabant, Zeeland, Overijssel, Utrecht/Flevoland, Nijmegen. 1997 – 2001